top of page

Ympäristö

Yrityksemme laatu- ja ympäristöasiat on yhdistetty toimintaamme ohjaavaksi järjestelmäksi, joka kattaa Kauhavan ja Hämeenkyrön yksiköiden keskeiset toiminnot. Järjestelmä perustuu SFS EN ISO 9001:2008 laatu- ja SFS EN ISO 14001:2004 ympäristöjärjestelmän standardeihin. Toimintajärjestelmäämme on sisällytetty myös työturvallisuuden hallintaa koskevia asioita. Tavoitteinamme ovat entistä tyytyväisemmät asiakkaat ja toimintamme ympäristökuormituksen vähentäminen BAT menetelmää hyödyntäen.

BAT-lyhenne (Best Available Technology) tarkoittaa parhaita mahdollisia toimenpiteitä ja keinoja, joilla ympäristökuormitusta minimoidaan. Hilamet Oy:ssä se tarkoittaa sellaisen  ympäristönsuojelun toteuttamista, jossa tuotannossa hyödynnetään mahdollisimman uutta ja kehittynyttä teknologiaa. Tämä tarkoittaa materiaali- ja ainevirtojen tehokkaampaa hallintaa, energian tehokkaampaa käyttöä ja pienempiä ympäristöpäästöjä.

Induktiokuumennusta voidaan kutsua vihreäksi teknologiaksi. Sen etuina ovat:

  • Vähäiset ympäristöpäästöt, koska käsittely voidaan suorittaa ilma-atmosfäärissä ja sammutus veden avulla

  • Energiatehokkuus, koska vain tarvittava osa kappaleesta kuumennetaan prosessin vaatimaan lämpötilaan

LOGOHILAOIK.png
bottom of page