top of page

HIILETYSKARKAISU

Tavoite

Hiiletyskarkaisun tavoitteena on kovan kulutusta kestävän pintakerroksen muodostaminen käsiteltävän tuotteen pintaan. Samalla pintaan muodostuu puristusjännitystila, joka parantaa tuotteen kestävyyttä sekä iskumaista- tai väsyttävää kuormitusta silmälläpitäen.

 

Käyttökohteet

 

Hiiletyskarkaisu on yleisesti käytetty lämpökäsittelytapa. Se soveltuu erityisesti hammaspyörien ja vetoakselien sekä muille koneenrakennuksessa käytettyjen osien käsittelyyn. Hiiletetty pinta omaa hyvän adhesiivisen-, abrasiivisen- ja väsymiskulumisen kestokyvyn sekä hyvän väsymislujuuden arvon.

 

Laitteistomme

Käytössämme on nykyaikaisin ohjausjärjestelmin varustettu pystyretorttiuuni. Panostilan korkeus 1400 mm, halkaisija 850 mm. Uunin suurin panoskoko on noin 1000 kg ja maksimilämpötila 1050 ºC.

bottom of page