top of page

TYPETYS ELI NITRAUS

Tavoite

Typetyksen eli nitrauksen tavoitteena on kulumiskestävän pintakerroksen muodostaminen käsiteltävän tuotteen pintaan. Samalla pintakerroksen  rakennetta voidaan modifioida siihen muodostuvien nitridi-, karbonitridi- tai hapettumakerrosten avulla.

 

Käyttökohteet

 

Käyttökohteina nitratuille kappaleille ovat akselit, ruuvit, liukupinnat, hammaspyörät. Myös erilaisten työkalujen kulumiskestävyyttä ja kitkaominaisuuksia voidaan parantaa typetyksen avulla. Nitrattu pinta omaa hyvät korroosio-, kulumiskestävyys- ja liukuominaisuudet.

 

Laitteistomme

Typetykseen on käytössämme nykyaikaisin ohjausjärjestelmin varustettu retorttiuuni. Panostilan mitat ovat: korkeus 760 mm, leveys 760 mm ja syvyys 1300 mm. Uunin maksimilämpötila on 580 ºC.

 


 

bottom of page