top of page

KARKAISU JA PÄÄSTÖ

 

Tavoite

Karkaisun tavoitteena on lisätä käsiteltävän tuotteen lujuutta ja kovuutta sen käyttövaatimusten vaatimalle tasolle. Lämpökäsittely tilataan halutun kovuuden mukaisesti ja sen suuruuteen vaikuttaa valitun teräksen hiilipitoisuuden ja seostuksen lisäksi myös päästölämpötila.

 

Nuorrutuksen tavoitteena on saavuttaa käsiteltävälle tuotteelle mahdollisimman hyvä lujuuden ja sitkeyden yhdistelmä. Tällöin sekä iskusitkeyden että väsymislujuuden kestävyys saavuttavat parhaan mahdollisen yhdistelmänsä.

 

Päästössä karkaistua rakennetta hehkutetaan alhaisessa lämpötilassa, jolloin karkaisussa syntyneen martensiitin sisäiset jännitykset laukeavat ja sitkeys paranee.

Käyttökohteet

Käyttökohteita ovat koneenosat, terät, kiinnitysvälineet, työkalut ja muotit, jouset sekä adhesiiviselle tai abrasiiviselle kulumiselle altistuvat kulutusosat.

 

Laitteistomme

Käytössämme on nykyaikaisin ohjausjärjestelmin varustettu pystyretorttiuuni. Panostilan korkeus 1400 mm, halkaisija max 1000 mm. Uunin suurin panoskoko on noin 1000 kg ja maksimilämpötila 1050°C.

bottom of page