top of page

Laatu.

LOGOHILAOIK.png

Yrityksemme laadunvalvonta on yhdistetty toimintaamme ohjaavaksi järjestelmäksi, joka kattaa Kauhavan ja Hämeenkyrön yksiköiden keskeiset toiminnot. Järjestelmä perustuu SFS EN ISO 9001:2008 laatu- ja SFS EN ISO 14001:2004 ympäristöjärjes-telmän standardeihin.

Toimintajärjestelmäämme on sisällytetty myös työturvallisuuden hallintaa koskevia asioita.

 

Lloyd`s Register on virallisesti hyäksynyt 15.8.2013 auditointinsa perusteella Hilamet Oy:n Pirkanmaan yksikön lämpökäsitte-lyprosessit. Auditoinnissa käytiin läpi esi-merkin omaisesti erään akselin lämpökä-sittyprosessin kaikki työvaiheet Lloyd`s Registerin valvonnassa.

 

Tavoitteinamme ovat entistä tyytyväisem-mät asiakkaat ja toimintamme ympäristö-kuormituksen vähentäminen BAT mene-telmää hyödyntäen

bottom of page