top of page

Miljö

Vårt företags kvalitets- och miljöfrågor är sammanslutna till ett styrsystem som inbegriper de centrala funktionerna av verksamheten vid enheterna i Kauhava och Tavastkyro. Systemet grundar sig på kvalitetsstandarden SFS EN ISO 9001:2008 och miljöstandarden SFS EN ISO 14001:2004. Arbetssäkerhet är också inkluderat i vårt styrsystem. Som mål har vi ännu nöjdare kunder samt minskning av verksamhetens miljöpåverkan genom utnyttjande av BAT-metoden.

Förkortningen BAT (Best Available Technology) syftar till bästa möjliga åtgärder och metoder med vilka miljöpåverkan minimeras. Inom Hilamet Oy förverkligas sådant miljöskydd genom nyttjande av de senaste och mest utvecklade produktionsteknologierna. Detta betyder effektivare hantering av material- och ämnesströmmar, effektivare energianvändning och mindre miljöutsläpp.

 

Induktionsvärmning kan benämnas som grön teknologi. Dess fördelar är:

  • Små miljöutsläpp, eftersom behandlingen kan genomföras i luftatmosfär och vatten kan användas till släckning.

  • Energieffektivitet, eftersom endast den nödvändiga delen av materialet upphettas till den temperatur som processen kräver.

HILAMET RUOTSI.png
bottom of page