top of page

Glödgningar

GLÖDGNINGAR

Vid våra enheter kan vi utföra samtliga vanliga glödgningsbehandlingar. Av dessa är de oftast utförda normalisering och avspänningsglödgning.

 

Målsättning

Målet med glödgning är att återställa de behandlade ämnenas ursprungliga goda egenskaper som har försvagats under tidigare arbetsfaser. Ökad kornstorlek kan genom normalisering förminskas. Restspänningar som har uppstått till följd av formning, maskinbearbetning eller svetsning kan genom avspänningsglödgning tas bort. Deformationshärdning som uppstått genom kallbearbetning kan tas bort genom rekristallisationsglödgning. Väte som har trängt in i stålet under svetsning eller under elektriska ytbeläggningsmetoder kan genom väteutdrivningsglödgning tas bort.

 

Användningsområden

Glödgning genomförs antingen för att säkerställa att goda förutsättningar finns för den slutliga värmebehandlingen, eller innan slutbearbetningen.

 

Våra anläggningar

I Kauhava har vi i bruk en stående retortugn, vars laddningsutrymme har höjden 1400 mm och diametern 850 mm. Ugnens största laddningsstorlek är 1000 kg och dess maximala temperatur är 1050°C.

 

I Birkaland har vi i bruk en ugn vars djup är 6000 mm, bredd är 2000 mm och höjd är 2000 mm. Ugnens största laddningsstorlek är 10 000 kg och dess maximala behandlingstemperatur är 650°C.

 

 

bottom of page