top of page

HÄRDNING OCH ANLÖPNING

 

Målsättning

Härdningens målsättning är att förhöja produktens hållfasthet och hårdhet till den nivå som dess användning kräver. Värmebehandling beställs till önskad hårdhet vars storlek är utöver det valda stålets kolhalt och legeringssammansättning även beroende av anlöpningstemperaturen.

 

Seghärdningens målsättning är att uppnå bästa möjliga kombination av hållfasthet och seghet för den behandlade produkten. På det sättet uppnås den bästa möjliga kombinationen av slagseghet och utmattningshållfasthet.

 

Vid anlöpning glödgas den härdade strukturen vid låg temperatur, så att de spänningar som har bildats inom den martensitiska strukturen släpper och segheten förbättras.

 

Användningsområden

Till användningsområdena hör maskinkomponenter, knivar, fästdon, verktyg, formar, fjädrar samt förslitningsdetaljer som utsätts för adhesiv eller abrasiv nötning.

 

Våra anläggningar

Vi använder en stående retortugn som är utrustad med det senaste styrsystemet. Laddningsutrymmets höjd är 1400 mm och maximala diameter 1000 mm. Ugnens största laddningsstorlek är omkring 1000 kg och dess maximala temperatur är 1050°C.

bottom of page