top of page

INDUKTIONSHÄRDNING

Målsättning

Målsättningen vid induktionshärdning är att bilda martensitisk mikrostruktur vid ämnets yta, så att det behandlade ämnets nötningshållfasthet förbättras. Genom härdning av ytskiktet bildas tryckspänning vid ytan, så att även slagseghets- och utmattningshållfastheten ökar.

 

Användningsområden

Induktionshärdning lämpar sig bra till olika axlar och tappar. Induktionshärdning är även ett utmärkt alternativ för härdning av kugghjul. Genom de produktanpassade induktorerna kan även mycket komplicerade ytor härdas.

 

Våra anläggningar

Anläggningarna som lämpar sig bra till induktionsbehandling återfinns både i Kauhava och i Tavastkyro. Vår enhet i Tavastkyro är specialiserad på hantering av stora ämnen.

 

I Kauhava:

Anläggning 1

Maximal längd är ungefär 2000 mm (bör säkerställas från fall till fall)

Maximal diameter är ungefär 1500 mm (bör säkerställas från fall till fall)

Effekt 100/80 kW

Frekvens 5-25 kHz (härdningsdjup är ungefär 1-5 mm)

Noggrann NC-styrning

Anläggning 2

Maximal längd är 270 mm (bör säkerställas från fall till fall)

Maximal diameter är 60 mm (bör säkerställas från fall till fall)

Effekt 50 kW

Frekvens 50 kHz (härdningsdjup är ungefär 1-4 mm)

Noggrann NC-styrning

 

I Tavastkyro:

Anläggning 1

Maximal längd är ungefär 3000 mm (bör säkerställas från fall till fall)

Maximal diameter är ungefär 3000 mm (bör säkerställas från fall till fall)

Effekt 600/500 kW

Frekvens 5-10 kHz

Noggrann NC-styrning, som även möjliggör behandling av komplicerade ytor

 

 

bottom of page