top of page

Kvalitet.

HILAMET RUOTSI.png

Vårt företags kvalitets- och miljöfrågor är sammanslutna till ett styrsystem som inbegriper de centrala funktionerna av verksamheten vid enheterna i Kauhava och Tavastkyro. Systemet grundar sig på kvalitetsstandarden SFS EN ISO 9001:2008 och miljöstandarden SFS EN ISO 14001:2004.

 

Arbetssäkerhet är också inkluderat i vårt styrsystem.

 

Lloyd’s Register har med bakgrund av sin prövning 2013-08-15 officiellt godkänt Hilamet Oy:s värmebehandlingsprocesser vid enheten i Birkaland. Vid prövningen genomgicks med föredömligt exempel samtliga arbetsfaser av en viss axels värmebehandlingsprocess under granskning av Lloyd’s Register.

 

Som mål har vi ännu nöjdare kunder samt minskning av verksamhetens miljöpåverkan genom utnyttjande av BAT-metoden.

bottom of page